Hunde i varme biler

Hvad kan og må du gøre for at hjælpe en nødlidende hund i en kogende varm bil? 

Stadig aktuel 2010.

Det spørgsmål har DKK taget op, efter en tragisk hændelse i 2005 med en labrador der kom af dage, efter at ejeren efterlod den i en kogende varm bil. Selv var manden taget på værtshus. Der er tvivl om hvorvidt politiet var informeret, og om hvorfor ingen greb ind i tide, og DKK har derfor forespurgt formanden for Politimesterforeningen Poul Løhde, om hvorvidt man kan og skal forholde sig.

Det vil vi hermed gerne videre give.

Ring til politiet eller Falck 
Dyrenes Beskyttelse har en aftale med Falck, hvor de betaler dem for at redde dyr, der er i nød. Kontakt derfor Falck eller politiet (DKK: noter tidspunkt for anmeldelsen og navn på person, der modtager anmeldelsen). 

Du må handle i nødværge 
Vurderer du, at hunden vil dø, inden Falck eller politiet vil kunne nå frem, må du selv skaffe dig adgang til bilen. Der vil være tale om, at du handler i nødværge. 

Begræns skaderne 
Det er vigtigt, at du skaffer dig adgang til bilen på mindst ødelæggende vis. Det betyder, at du knuser den mindste rude for at komme ind og gør det så skånsomt som muligt.

Skaf vidner 
Vælger du med magt at skaffe dig adgang til bilen, vil du kunne få et erstatningskrav for skaderne på bilen. I den situation vil det være dit ord mod ejeren af bilens, at hunden var i livsfare. Skaf dig derfor vidner, der kan bekræfte, at hunden var døden nær. 

Anmeld ejeren til politiet 
Vælger du selv at befri hunden, bør du stadig kontakte politiet, da der vil blive tale om en dyre-værnssag. Det betyder, at ejeren af hunden kan blive straffet for at vanrøgte den. 

Opfør dig selv ansvarligt som hundeejer, spred viden blandt venner og kolleger og grib ind, hvis det er nødvendigt! 

Læs resten af artiklen fra 2005 på DKK´s hjemmeside

Tilbage

 

 

  Site Meter